Morden Paganism and the Ancestors : Part 2

I denne andre delen av forfedrekult-serien beskjeftiger jeg meg med hvordan anedyrkelsen har overlevd til idag og hvordan denne på en ubevisst måte fortsatt praktiseres av dagens mennesker.

Advertisements

Morden Paganism and the Ancestors : Part 1

Inspirert av tiden vi nå befinner oss i har jeg startet en miniserie om forfedrekulten i norden. I denne første delen forsøker jeg å gi et innlikk i hva troen på avdøde slektninger betydde for våre førkriste forfedre og formødre og hva det hele gikk ut på.

XX Mati