Morden Paganism and the Ancestors : Part 2

I denne andre delen av forfedrekult-serien beskjeftiger jeg meg med hvordan anedyrkelsen har overlevd til idag og hvordan denne på en ubevisst måte fortsatt praktiseres av dagens mennesker.

Advertisements