Halloween: tanker og historie

Halloween nærmer seg! Dagene er nå blitt betydelig kortere og årets mørkeste tid senker seg sakte, men sikkert over landet. Det blir kaldere, vinden friskere, nettene klarere og trærne mister sine blader. Vorandringen ligger i luften, men også i oss selv. Naturen kler av seg og plutselig finnes det ikke noe gjemsel lenger. Vi står sårbare på bar bakke.
Hvis vi tar oss tid til å sette oss i sammenheng med naturen på denne tiden får vi mulighet til å betrakte oss selv i et mer objektivt lys. Det som nå er overflødig, det som ikke lenger teller kaster naturen nå fra seg. Slik kan vi også lære mer om hvem vi er blitt og hva vi består av og se hvilke deler, hvilke ting vi ikke lenger trenger, vonde vaner eller tankemønstre som ikke lenger gjør oss noe godt. Som bladene på trærne, kan vi også kvitte oss med overflødig last og gjøre rom for set som virkelig teller.
Vv Mati